Meno:Matej
Priezvisko:Mok
Názov:Interaktívny pracovný zošit pre výučbu logiky pre informatikov
Vedúci:Mgr. Ján Kľuka, PhD.
Rok:2022
Kľúčové slová:interaktívny pracovný zošit, výučba logiky, GitHub, webová aplikácia, React, reactovská knižnica
Abstrakt:V tejto práci sa venujeme vývoju interaktívneho pracovného zošita, ktorý má byť použitý na zadávanie, riešenie a hodnotenie riešenia teoretických úloh z matematickej logiky. Implementujeme takzvané zošitové rozhranie, ktoré umožňuje kombinovať formátovaný text s interaktívnymi prvkami. Tými sú v našom prípade existujúce nástroje, ktoré môžu študenti používať ako pomôcky pri riešení úloh z logiky. Naša aplikácia je prepojená so službou GitHub pomocou API, ktorú používame na prihlasovanie do našej aplikácie a na automatické ukladanie zmien vykonaných v pracovnom zošite. Existujúce nástroje sú samostatné webové aplikácie. V práci sme sa venovali problematike prerobenia už hotovej webovej aplikácie na knižnicu, ktorá túto aplikáciu umožní používať ako samostatný reactovský komponent. Našu aplikáciu sme vyvíjali s použitím knižnice React a knižnice na spravovanie stavu aplikácie Redux. Našu aplikáciu testovali študenti na vyučovaní a plánuje sa jej nasadenie.

Súbory bakalárskej práce:

main.pdf
priloha.zip

Súbory prezentácie na obhajobe:

video.mp4
video.m2v
obhajoba.pdf
obhajoba-s-videom.pdf

Upraviť