Meno:Jozef
Priezvisko:Číž
Názov:Výukové prostredie na simuláciu SIMD algoritmov
Vedúci:prof. RNDr. Rastislav Kráľovič, PhD.
Rok:2022
Kľúčové slová:PRAM, IDE, kompilátor, ladič
Abstrakt:Implementovali sme funkčné grafické vývojové prostredie určené pre výučbu a tvorbu paralelných programov v jazyku WT* na magisterskom predmete Efektívne paralelné algoritmy. Súčasťou prostredia je textový editor s podporou pre programovací jazyk WT*, súborový strom a plnohodnotný ladič s podporou pre dynamické body prerušenia, krokovanie a zobrazovanie obsahu premenných. Body prerušenia sme spravili podmienené, pričom podmienky sú písané v natívnom jazyku a podporujú väčšinu jeho schopností vrátane cyklov a manipulácie s vonkajšími premennými.

Súbory bakalárskej práce:

wtide-ciz.pdf

Súbory prezentácie na obhajobe:

Upraviť