Meno:Juraj
Priezvisko:Mojík
Názov:Modelovanie komunikácie v multiagentových systémoch
Vedúci:Martin Takáč
Rok:2007
Blok:UI
Kľúčové slová:multiagentové systémy, modelovanie, komunikácia, farbené Petriho siete, JADE
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá problematikou multiagentových systémov, konkrétne modelovania komunikácie. Analyzuje súčasný stav v tejto oblasti, uvádza prehľad existujúcich modelov a ich aplikácií. Zisťuje, do akej miery sú tieto modely vhodné na rôzne situácie vyskytujúce sa pri komunikácii v multiagentových systémoch a taktiež nakoľko spĺňajú požiadavky modelárov, ktorí tieto situácie modelujú. Podrobnejšie sa venuje farbeným Petriho sieťam. Vysvetľuje modelovanie komunikácie v multiagentových systémoch pomocou farbených Petriho sietí. K práci je priložený nástroj, ktorý umožňuje pohodlné implementovanie takýchto modelov v multiagentovom prostredí JADE.

Súbory diplomovej práce:

diplomovka.pdf