Meno:Filip
Priezvisko:Husár
Názov:Analýza stratégie pre kartovú hru No Thanks
Vedúci:RNDr. Michal Forišek, PhD.
Rok:2022
Kľúčové slová:mini-max, alfa-beta orezávanie, maxn orezávanie, k-d stromy, herná stratégia, ováhovanie parametrov
Abstrakt:V tejto diplomovej práci analyzujeme kartovú hru pre troch hráčov No Thanks. K naučeniu počítača hrať hru je možné pristupovať rôznymi spôsobmi ako mini-max alebo z oblasti umelej inteligencie alpha-zero. Oba spôsoby sú však špecifické pre hry dvoch hráčov. V tejto práci sa pozrieme na článok popisujúci zovšeobecnený algoritmus alfa-beta orezávania pre n hráčov maxn orezávanie ktorý predpokladá horné ohraničenie súčtu bodov. Ukážeme, že tento algoritmus nie je použiteľný v hrách kde má pre hráča ko- nečné poradie ako počet získaných bodov. Navrhneme algoritmus, ktorý tento problém rieši a zároveň nepotrebuje predpoklad horného ohraničenia súčtu bodov. V práci ďalej vyslovíme heuristiku o prehľadávaní nerovnomerných stromových štruktúr s alfa-n orezávaním a ukážeme merania hovoriace ktoré túto heuristiku pod- porujú. Postupnou konštrukciou stratégií a ich porovnávaní sa budeme snažiť čo najviac priblížiť optimálnemu hraniu.

Súbory diplomovej práce:

DiplomovkaFinalText.pdf
husar22_master_src.zip

Súbory prezentácie na obhajobe:

ObhajobyPrezentácia.pdf

Upraviť