NEŠTRUKTÚROVANÉ ROZPRAVY O ŠTRUKTÚRACH:

Kapitoly z matematiky pre informatikov (1)

Zimný semester 2018/2019


Rozvrh:

Pondelok, 16:30 – 18:00, miestnosť M-XI

Streda, 14:00 – 15:30, miestnosť M-XII

Kontakt:

Peter Kostolányi

e-mail: kostolanyi zavináč fmph a tak ďalej

miestnosť: M-227

Skriptá:

Počas semestra bude vznikať predbežná verzia skrípt k predmetu. Tieto skriptá nemajú byť vernou kópiou prednášok – pôjde o technickejšie spracovanie rovnakého materiálu. Ambíciou je predovšetkým poskytnúť „dokumentáciu” k zrejmým (avšak často nepríjemným) formálnym detailom vynechaným na prednáške a takisto aj zbierku odkazov na súvisiacu literatúru.

Keďže je predbežná, môže momentálne zverejnená verzia skrípt obsahovať väčšie množstvo chýb. Každé upozornenie na ne je vítané.

Sylaby prednášok:

Prednáška č. 1 (24. septembra 2018)

Prednáška č. 2 (26. septembra 2018)

Prednáška č. 3 (1. októbra 2018)

Prednáška č. 4 (3. októbra 2018)

Prednáška č. 5 (8. októbra 2018)

Prednáška č. 6 (10. októbra 2018)

Prednáška č. 7 (15. októbra 2018)

Prednáška č. 8 (17. októbra 2018)

Prednáška č. 9 (22. októbra 2018)

Prednáška č. 10 (24. októbra 2018)

Prednáška č. 13 (5. novembra 2018)

Prednáška č. 14 (7. novembra 2018)

Prednáška č. 15 (12. novembra 2018)

Prednáška č. 16 (14. novembra 2018)

Prednáška č. 17 (19. novembra 2018)

Prednáška č. 18 (21. novembra 2018)

Prednáška č. 19 (26. novembra 2018)

Prednáška č. 20 (28. novembra 2018)

Prednáška č. 21 (3. decembra 2018)

Prednáška č. 22 (5. decembra 2018)

Prednáška č. 23 (10. decembra 2018)

Prednáška č. 24 (12. decembra 2018)

Prednáška č. 25 (17. decembra 2018)

Prednáška č. 26 (19. decembra 2018)