Úvod do kombinatoriky a teórie grafov

Letný semester 2015/2016


DomovPravidláŠtudijné materiályCvičeniaDomáce úlohyPísomky a skúšky

Výučba v letnom semestri 2015/2016

Prednášky:

Streda, 8:10 – 9:40, miestnosť F1-328

Cvičenia:

Utorok, 8:10 – 9:40, miestnosť F1-109 (prvý krúžok)

Streda, 13:10 – 14:40, miestnosť M-VIII (druhý krúžok)

Písomky:

Prvá písomka – pondelok 11. apríla 2016, 14:00, miestnosť F2

Druhá písomka – pondelok 9. mája 2016, 14:00, miestnosť F2

Kontakt

Prednášky a cvičenia pre prvý krúžok:

prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD.

e-mail: skoviera zavináč dcs bodka fmph a tak ďalej

miestnosť: M-257

Cvičenia pre druhý krúžok a úlohy:

Peter Kostolányi

e-mail: kostolanyi zavináč fmph a tak ďalej

miestnosť: M-258