Pavel Labath

priezvisko AT dcs.fmph.uniba.sk


Ostatní vedúci ročníkových projektov

Tomáš Plachetka Jaroslav Budiš Michal Forišek Jana Katreniaková Jakub Kováč Richard Ostertág Tomáš Kulich Milan Plžík


Projekty 2011/2012

Pluginovateľný program na rýchle a jednoduché posielanie súborov

Projekt robí Martin Habovštiak. Stránka projektu.

Aplikácia na správu metadát o konferenciách a zborníkoch

Pravdepodobne to bude mať formu webovej aplikácie, ktorá bude umožňovať pohodlné nahadzovanie a orientovanie sa v rôznych údajoch o vedeckých konferenciách (prednášky, pozvané prednášky, programový výbor, ...). Pre demonštráciu funkčnosti bude zrejme nutné aj nejaké dáta tam nahodiť.

Projekt robí Milan Darjanin. Stránka projektu.

Vylepšený greylisting

Stručný popis greylistingu. V podstate ide o to, naučiť greylistera rozpoznávať, že prichádzajúci email je odpoveďou na email, ktorý príjemca poslal v minulosti (a teda pravdepodobne nie je spam). Takéto správy potom nemusia byť zdržiavané, ale môžeme ich akceptovať ihneď.

Projekt robí Roman Brojo.


Valid XHTML 1.0 Strict