OBJEKTOVO-ORIENTOVANÁ ANALÝZA A MODELOVANIE

Zimný semester 2018/2019


Prednáčajúci a cvičiaci: Robert Lukoťka (na hlavnú stránku)
Prednáška/cvičenia: pondelok 9:50 M-126, streda 9:00 M-201
Adresa: lukotka zavinac dcs.fmph.uniba.sk

INFO:

Hodnotenie predmetu: 50% DÚ (4x12.5% bodov), 50% skúška
Domáca úloha č.1 do 1.11.2018
Domáca úloha č.2 do 19.11.2018
Domáca úloha č.3 do 6.12.2018
Domáca úloha č.4 do skúšky
Skúškové otázky

Materiály:

Stránka R. Červenku, OOAM pred ZS2015/16
Stránka PTS
UML Diagramy

Stránka zo ZS2015/16
Stránka zo ZS2016/17
Stránka zo ZS2017/18

Čo sa dialo na prednáškach:

24.9. Informácie o predmete, Iniciácia projektu.
3.10. Modelovanie požadaviek, Požiadavky PTS.
10.10. Architektúra, architektonické štýly, príklad.
17.10. Modelovanie domény, príklad 1, príklad 2.
22.10. Základy OO dizajnu
24.10. SOLID, Testovateľný kód, príklad futbal, príklad piškvorky
31.10. Robert C Martin - Clean Architecture and Design
5.11. Konkurencia a paralelizmus, Perzistencia (prvá časť slajdov), Prednáška: Rob Pike - Go Concurrency Patterns
7.11. Testovanie, Executable specifications, Domain specific languages (osnova prednášky)
14.11. Microservices, continious delivery, containers, container orchestration, cloud ready applikácie (osnova prednášky)
19.11. Generické programovanie 1: zdrojáky. Zdrojáky kompilujte "g++ -fconcepts -std=c++17 example1.cpp". Je potrebná pomerne nová verzia g++.
21.11. Generické programovanie 2: zdrojáky. Zdrojáky kompilujte "g++ -fconcepts -std=c++17". Je potrebná pomerne nová verzia g++.
28.11.Estimácie, Databázy (osnova prednášky)
5.12. Rozšíriteľnosť UML (osnova prednášky)