OBJEKTOVO-ORIENTOVANÁ ANALÝZA A MODELOVANIE

Zimný semester 2019/2020


Prednáčajúci a cvičiaci: Robert Lukoťka (na hlavnú stránku)
Prednáška/cvičenia: streda 14:00 M-III, štvrtok 12:20 M-VIII
Adresa: lukotka zavinac dcs.fmph.uniba.sk

INFO:

Hodnotenie predmetu: Max 100b, 3x16b DÚ, 51b skúška, 1b účasť na skúške. Za DÚ aj za skúšku je potrebné získať aspoň 10b. Na prejdenie je potrebné mať 50b.
Domáca úloha č.1 odovzdať majlom do 1.11.2019
Domáca úloha č.2 odovzdať majlom do 21.11.2019
Domáca úloha č.3 odovzdať do skúšky
Skúškové otázky

Materiály:

Stránka R. Červenku, OOAM pred ZS2015/16
UML Diagramy

Stránka zo ZS2015/16
Stránka zo ZS2016/17
Stránka zo ZS2017/18
Stránka zo ZS2018/19

Čo sa dialo na prednáškach:

TémyMateriály
2.10. System, model, view
Úvod do UML
What is a good model?
View model, 4+1 architectural view model
3.10. Use case modelovanie Prezentácia PTS (rýchle opakovanie); Prezentácia OOAM; UML Use Case Diagrams, examples, reference FAQ
UML Activity Diagrams, examples, reference
9.10. Architekrúra Architektúra
UML Component diagrams
UML Protocol state machines
UML State Machines, reference
10.10. Diagram tried UML Class diagrams, reference
16.10. Cvičenie - architektúra, konceptuálny model domény design-interfacu
čiastočný konceptuálny model reštaurácie
konceptuálny model "tichej" reštaurácie z minulého roka
22.10. Základy dizajnu, zjednodušovanie modelu, SOLID, design patterny Ciele OO designu
SOLID (PTS)
Design Patterny (PTS)
Analytické paterny (zo starších prednášok R. Červenku)
23.10. Modelovanie interakcií UML Class diagrams - pokračovanie
UML Sequence diagram
UML Communications diagram
5.11. Design cviká Sedma
Majstrovstvá sveta vo futbale - štruktúra turnaja
13.11. Testovanie, testovateľný kód, test driven deveopment Testovanie, TDD
14.11. Konkurencia a paralelnosť Konkurencia a paralelnosť (prvá časť slajdov)
20.11. Perzistencia, Databázy - garancie Databázy (prvá časť slajdov)
21.11. Databázy - datový model, UML Package diagram, UML Deployment diagram Databázy (druhá časť slajdov)
UML Package diagram
UML Deployment diagram
27.11. Rozšíriteľnosť UML, Microservices UML Proile diagrams
UML core elements
Microservices
4.12
5.12.
Generické programovanie Templaty
Koncepty
Type erasure
Priklady
11.12. Domain driven development DDD
12.12. DDD, ORM ORM
SQLAlchemy