OBJEKTOVO-ORIENTOVANÁ ANALÝZA A MODELOVANIE

Zimný semester 2020/2021


Prednáčajúci a cvičiaci: Robert Lukoťka (na hlavnú stránku)
Prednáška/cvičenie: St 14:00 M-VIII, Št 12:20 M-V
Adresa: lukotka zavinac dcs.fmph.uniba.sk

INFO:

Hodnotenie predmetu: Max 100b, 3x16b DÚ, 51b skúška, 1b účasť na skúške. Za DÚ aj za skúšku je potrebné získať aspoň 10b. Na prejdenie je potrebné mať 50b.
Domáca úloha č.1 odovzdať majlom do 20.10.
Domáca úloha č.2 a 3 odovzdať majlom do 20.11. a 11.12.
Skúškové otázky

Materiály:

Stránka PTS
UML Diagramy
Stránka R. Červenku, OOAM pred ZS2015/16

Stránka zo ZS2015/16
Stránka zo ZS2016/17
Stránka zo ZS2017/18
Stránka zo ZS2018/19
Stránka zo ZS2019/20

Čo sa dialo na prednáškach:

TémyMateriály
23. 9.Systém, model, pohľad What is a good model?
View model, 4+1 architectural view model
29. 9.Modelovanie use casov UML Use Case Diagrams, UML Activity Diagrams,
30. 9.Modelovanie domény UML Class diagrams, Analytické paterny (zo starších prednášok R. Červenku) Konceptuálny model "tichej" reštaurácie z r. 2018
6.10.Dizajn Video dostupné na MS teams.
7.10.Dizajn Design sach
UML Sequence diagram
UML Communications diagram
13.10.Dizajn - testovatelnost Video dostupné na MS teams.
Design sach
Zoradovanie, Liga narodov UEFA
14.10.ORM Video dostupné na MS teams.
GUI+DB ako plugin
ORM ako plugin (class diagram)
20.10.Objekty a databázy Video dostupné na MS teams.
21.10.Dizajn a architektúra - Ako začať projekt Video dostupné na MS teams.
Prvotná implementácia logiky šachového servera sach.zip
27.10.Architektura Architecturally significant requirements
4+1 architectural view model
28.10.Architektura UML Composite Structure Diagrams
UML Package Diagrams
UML Component Diagrams
UML Deployment Diagrams
State Machine Diagrams
UML Protocol State Machine Diagrams
Architectural patterns
Stateless vs stateful interface
2.11.Databázy PTS prednaska
3.11.Mikroservisy Podľa prednášky M.Fowlera a článku M.Fowlera a J.Lewisa.
18.11.Kontajnery, orchestrácia, BPMN, rozširovanie UML Prednáška dostupná na MS Teams
UML Profiles
25.11.Generické programovanie 1 Príklady z prednášky
1.12.Generické programovanie 2 Príklady z prednášky
8.12.Domain specific languages<, Executable specifications/TD> Prednáška M. Fowlera
Príklad na executable specifications