OBJEKTOVO-ORIENTOVANÁ ANALÝZA A MODELOVANIE

Zimný semester 2021/2022


Prednáčajúci a cvičiaci: Robert Lukoťka (na hlavnú stránku)
Prednáška/cvičenie: St 14:00 M-VIII, Št 12:20 M-V
Adresa: lukotka zavinac dcs.fmph.uniba.sk

INFO:

Hodnotenie predmetu: Max 100b, 2x25b DÚ, 50b skúška. Za DÚ aj za skúšku je potrebné získať aspoň 10b. Na prejdenie je potrebné mať 50b.

Domáca úloha 1 - Naprogramujte, DU1 z PTS v C++ za použitia generického programovania. Interfacy (koncepty) nemusíte mať explicitné. Inštrukcie k odovzdávaniu sú rovnaké ako pri PTS.
Domáca úloha 2
Skúškové otázky

Materiály:

Stránka PTS
UML Diagramy
Stránka R. Červenku, OOAM pred ZS2015/16

Stránka zo ZS2015/16
Stránka zo ZS2016/17
Stránka zo ZS2017/18
Stránka zo ZS2018/19
Stránka zo ZS2019/20
Stránka zo ZS2020/21

Čo sa dialo na prednáškach:

TémyMateriály
28.9. Systém, model, pohľad
Use case diagramy
Activity diagramy
Materiály
30.9. Class a Object diagramy
Sequence diagramy
Communications diagramy
Materiály
5.10. Ostatné uml diagramy Materiály
7.10. C++: move semémantika, smart pointre a iné Materiály (na skompilovanie potrebujete pomerne vysokú verziu g++ - nekontroloval som akú presne, 10 pravdepodobne stačí)
13.10. Generické programovanie 1 Materiály
Video
Video z minuleho roka, možno lepšie...
15.10. Generické programovanie 2 Materiály
Video z minuleho roka
štv 28.10. Typy, Paradigmy, Doménovo špecifické jazyky
Typing, Paradigms, Domain specific languages
Examples
Video
4.11. Asynchrónne programovanie Časť prednášky z PTS o konkurencii a paralelizme minuloročná prednáška
11.11. Objekty a databazy Prednáška z PTS (minuloročná je lepšia)
Začiatok PTS prednášky o implementácii a integrácii
18.11. Viac o gite, make, ... Prednáška je na MS Teams
Poznámky k prednáške
GIT rebase najdete aj na prednáškach z PTS
25.11. Kontajnery, docker Prednáška je na MS Teams
Poznámky k prednáške
9.12. Orchestracia kontajnerov Prednáška je na MS Teams
Poznámky k prednáške
16.12. Feedback k domácim úlohám