Skúškové otázky

Skúška prebehne pomocou MS teams. Dostanete tri z nasledujúcich otázok a bez prípravy sa cca o každej z nich na cca. 10 minút, bez prípravy. Prvé termíny budú zverejnené v AISe (jeden termín každý týždeň). Prihlásiť a odhlásiť sa môžete do 19:00 predchádzajúceho dňa. Následne vám pošlem rozpis. V termíne 5.5. očakávam potenciálny konflikt s výučbou, ak vAk by vám viacerým vyhovoval iný termín, napíšte mi, ak budem môcť, rád ho vypíšem.

Skúškové otázky:
 1. Procesy vývoja softveru, SW kontrakty, UML aktivity diagram
 2. Požiadavky, typy požiadaviek, zachytávanie požiadaviek, use case diagram
 3. Architektúra, architektonické štýly a paterny, zachytenie architektúry, interface, 4+1 view model
 4. Modelovanie domény, vzťahy medzi triedami, UML class diagrams, metódy zjednodužovania doménového modelu
 5. Dizajn, ciele dizajnu, princípy, dizajnové princípy, UML sequence diagrams
 6. Design patterny, code smells, refaktorizácia, test driven development
 7. Quality assurance, verifikácia, validácia, dependency injection, test doubles
 8. Konkurencia, paralelnosť, race conditions, nástroje, good practices
 9. Implementácia, coding conventions, prezistentné datové štruktúry, asynchrónne volania, asynchrónne programovanie
 10. Perzistencia, databázy, garancie databáz, availability vs consistency, vplyv data modelu na výkon databázy, ORM
 11. Dokumentácia, údržba, continious integration, VCSs, GIT
 12. Mangement, scrum, estimácie
 13. Agile, lean software development, lean startup