Skúškové otázky

Dostanete dve z nasledujúcich otázok. Následne dostanete čas na prípravu (môžete si napísať poznámky, o čom chcete hovoriť, na papier). Nasledne mi na danú tému niečo porozprávate (rozsah cca 5 minút) a ja sa prípadne budem pýtať doplňujúce otázky.
Prihlásiť a odhlásiť sa môžete do 19:00 predchádzajúceho dňa. Následne pošlem majlom upresnený rozpis. Ak by vám viacerým vyhovoval iný termín, napíšte mi, ak budem môcť, rád ho vypíšem. Zverejním iba prvých niekoľko termínov. Predpokladám, že po týchto termínoch vás už na skúšanie nezostane veľa a termíny si budeme dohadovat individuálne majlom (ak by vás bolo stále veľa, vypíšem dalšie termíny).


Skúškové otázky:
  1. Procesy vývoja softveru, SW kontrakty
  2. Modelovanie domény, vzťahy medzi triedami, metódy zjednodužovania doménového modelu
  3. Dizajn, ciele dizajnu, princípy, dizajnové princípy
  4. Design patterny, code smells, refaktorizácia, test driven development, UML class diagram
  5. Quality assurance, verifikácia, validácia, dependency injection, test doubles
  6. Implementácia, coding conventions, continious integration
  7. Management konfigurácií, git, UML sequence diagram
  8. Typové systémy, programovacie paradigmy, doménovo špecifické jazyky