ÚVOD DO DISKRÉTNYCH ŠTRUKTÚR - CVIČENIA

Zimný semester 2018/19


Cvičiaci: Robert Lukoťka (na hlavnú stránku)
Cvičenia: utorok 11:30 M-I
Adresa: lukotka zavinac dcs.fmph.uniba.sk

INFO:


Materiály:

Skriptá E.Tomana
Alternatívne skriptá M. Škovieru a D. Olejára
Zbierka úloh
Vzorové riešenia prvej písomky
Vzorové riešenia druhej písomky (zatiaľ berte s rezervou, zatiaľ je to ešte neskontrolované)
Skuska 15.1.2019
Skuska 25.1.2019
Skuska 5.2.2019
Výsledky skúšky sú zapísané v AISe. Tí ktorý skúšku spravili, si môžu zapísať známku na termíne 11.2., prípadne prísť 11.2. na ústnu skúšku.

Staré stránky:

ZS2016/17
ZS2017/18

Cvičenia:

Cvičenie 1
Cvičenie 2
Cvičenie 3 (Cvičí E. Máčajová) moja príprava
Cvičenie 4
Cvičenie 5 a 6
Cvičenia 7, 8, 9
Cvičenia 9,10
Cvičenie 11,12