ÚVOD DO DISKRÉTNYCH ŠTRUKTÚR - Zimný semester 2019/20

Prednášajúci: Martin Škoviera
Prednáška: streda 8:10 B
Adresa: skoviera zavinac dcs.fmph.uniba.sk
Cvičiaci: Robert Lukoťka (na stránku)
Cvičenia: utorok 14:50 M-X
Adresa: lukotka zavinac dcs.fmph.uniba.sk
Cvičiaci: Edita Máčajová
Cvičenia: utorok 9:50 M-XI
Adresa: macajova zavinac dcs.fmph.uniba.sk
Cvičiaci: Jozef Rajník
Cvičenia: pondelok 16:30 M-I, streda 16:30 M-I
Adresa: rajnik zavinac dcs.fmph.uniba.sk

INFO:

Hodnotenie: 100-90 A, 90-80 B, 80-65 C, 65-55 D, 55-50 C.
Semestrálna písomka 13.11. 18:10, 30% celkového hodnotenia, zadanie, riešenie

Materiály:

Skriptá E.Tomana
Alternatívne skriptá M. Škovieru a D. Olejára
Zbierka úloh

Staré stránky:

ZS2016/17
ZS2017/18
ZS2018/19

Cvičenia:

Cvičenie 1
Cvičenie 2
Cvičenie 3
Cvičenie 4
Cvičenie 5
Cvičenie 6 a 7
Cvičenie 8
Cvičenie 9 a 10
Cvičenie 11
Cvičenie 12 a 13