ÚVOD DO MATEMATICKEJ LOGIKY (CVIČENIA)- Zimný semester 2020/21

Prednášajúci: Ján Mazák
Prednáška: Po 12:20 F1-328
Adresa: mazak zavinac dcs.fmph.uniba.sk
Cvičiaci: Robert Lukoťka (na stránku)
Cvičenia: St 11:30 M-IV / Št 8:10 M-IV
Adresa: lukotka zavinac dcs.fmph.uniba.sk

INFO:

DU 1 DU 2 DU 3
Vzorové riešenie a komentár k DU2.
Vzorové riešenie a komentár k DU3.

Materiály:

Teoretické cvičenia - predmet Logika pre informatikov (LPI)
Skriptá doc. Tomana (Tom)
Equisatisfiable konverzia do CNF (WIKI1)
Príklad naturálneho systému axióm (WIKI2)

Cvičenia:

23.-24.9. Jazyk, teória, model, tvorba teórie z prirodzeného jazyka(LPI1, LPI2)
30.9.-1.10. Tvorba teórie z prirodzeného jazyka, modely (LPI3), Konverzia do CNF (WIKI1)
7.-8.10. Prepis problěmov do CNF, Veta o kompaktnosti, Axiomatické systémy (Tom Kapitola 2, WIKI2) - dostupné na MS Teams
14.-15.10. Tablá (tabla.txt)
21.-22.10. Tablá, úplne vetvy, rozširovanie tablového kalkulu, editor tabiel
28.-29.10. Algoritmy SAT solverov (podľa prednášok)
3.-4.11. Kvantifikátory - jazyk, téoria, model (LPI8, LPI10)
10.-11.11. Tabla s kvantifikátormi (tablakvanifikovane.txt)
17.-18.11. Tabla s funkciami a s rovnosťou (tablasrovnostou.txt)
24.-25.11. Unifikácia, Resolvencia (resolvencia.txt)
1.-2.11. Skolemizácia, prenexná normálna forma

Prednáška

7.12.ILP a iné