ÚVOD DO MATEMATICKEJ LOGIKY (CVIČENIA)- Zimný semester 2020/21

Prednášajúci: Ján Mazák
Prednáška: Po 12:20 F1-328
Adresa: mazak zavinac dcs.fmph.uniba.sk
Prednášky a praktické cvičenia sú spojené s 1-AIN-412 - Matematika (4) – Logika pre informatikov.
Stránka: Úvod do matematickej logiky - J. Mazák
               Matematika (4) – Logika pre informatikov
Cvičiaci: Robert Lukoťka (na stránku)
Teoretické cvičenia: Št 16:30 C
Adresa: lukotka zavinac dcs.fmph.uniba.sk

INFO:

DU 1
DU 2

Materiály:

Teoretické cvičenia - predmet Logika pre informatikov (LPI)
Skriptá doc. Tomana (Tom)
Equisatisfiable konverzia do CNF (WIKI1)

Stránka cvičení zo ZS2020/21.

Cvičenia:

17. a 24. 2. Konverzia do CNF. (Slajdy, WIKI1)
3.3. Jazyk, teória, model, syntax, sémantika (LPI1, LPI2, LPI3)
10.3. Hilbertovský kalkul, splniteľnosť formúl (Tom 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, LPI4)
17.3. Veta o kompaktnosti, tabla (Slajdy - dokaz vety o kompaktnosti, Tom 2.3, LPI4, tabla z cvika)
24.3. Veta o kompaktnosti, LPI5.
31.3. LPI6, LPI7, LPI4 .
7. 4. Lineárne programovanie, ILP, Branch and Bound. (Slajdy, WIKI1)