Robert Lukoťka

English
Katedra informatiky
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Mlynská dolina, Bratislava

Miestnosť: M255
Konzultačné hodiny: po dohode mailom
Adresa: lukotka@dcs.fmph.uniba.sk

Výučba:
Princípy tvorby softveru 1
Bakalársky seminár

Princípy tvorby softveru 3
Úvod do matematickej logiky (teoretické cvičenia)

Bakalárske a diplomové práce:
Vediem primárne práce z nasledujúcich oblastí:
Teória grafov, algoritmy na grafoch
Moderné C++
Vybrané témy

Výskum:
Kubické grafy, toky, farbenia, perfektné párovania, grafové algoritmy.

Vybrané publikácie: Relatívne kompletný zoznam na Google Scholar