SEMESTER


maximálne

účasť na cvičeniach po 1b

10 b

domáce úlohy / malé písomky 5 x (-20b až 10b)

-100b až +50 b

semestrálna písomka

100 b

SPOLU

160 b


aktivita na cvičeniach

10 b


za semester treba získať aspoň 70 bodov, inak je to automaticky FX

SKÚŠKA


maximálne

písomka       

140 b


zo skúškovej písomky treba získať aspoň polovicu bodov


CELKOVÉ HODNOTENIE

hodnotenie

súčet získaných bodov

percentuálne

A

>= 270

>= 90

B

<240, 270)

<80, 90)

C

<210, 240)

<70, 80)

D

<180, 210)

<60, 70)

E

<150, 180)

<50, 60)

FX

< 150

< 50