SEMESTER


maximálne
účasť na cvičeniach po 1b 10 b
domáce úlohy / malé písomky 5 x 10b
50 b
semestrálna písomka
100 b
SPOLU
160 b

aktivita na cvičeniach
10 b
prémiové úlohy


body za aktivity na cvičeniach a body za prémiové úlohy sú navyše k základným 300 bodom

za semester treba získať aspoň 70 bodov, inak je to automaticky FX

SKÚŠKA


maximálne
písomka       
140 b

zo skúškovej písomky treba získať aspoň polovicu bodov


CELKOVÉ HODNOTENIE

hodnotenie
súčet získaných bodov
percentuálne
A
>= 270
>= 90
B
<240, 270)
<80, 90)
C
<210, 240)
<70, 80)
D
<180, 210)
<60, 70)
E
<150, 180)
<50, 60)
FX
< 150
< 50