Úvod do databázových systémov, cvičenia

Ján Mazák, M255, mazak at dcs.fmph.uniba.sk

Hodnotenie rozcvičiek

[pdf]

Materiály

Zbierka dotazov: [pdf] [tex]