Úvod do matematickej logiky

Ján Mazák, M255, mazak at dcs.fmph.uniba.sk

Hodnotenie

Spodná hranica na získanie známky A, B, C, D, E je po poradí 90, 80, 70, 60, 50 bodov.

Praktické cvičenia 10 x 2 body, dokopy 20 bodov.

Domáce úlohy, 2 x 10 bodov, dokopy 20 bodov, je nutné získať minimálne 6.

Písomka približne v polovici semestra 10 bodov (nemá opravné termíny).

Bonusy vyhlásené na praktických cvičeniach, zarátava sa max. 10 bodov.

Skúška pozostáva z písomnej a ústnej časti. Z písomnej je nutné získať aspoň 15 bodov z 30 (na starosti má J. Mazák). Z ústnej aspoň 10 bodov z 20 (na starosti má R. Lukoťka).

Vypísané termíny pre písomnú časť skúšky (čas, dátum, miestnosti); trvanie 2 hodiny:
09:00, 27. 05., C
09:00, 08. 06., A + M-I
09:00, 15. 06., B + M-I
09:00, 20. 06., C (opravný --- možno využiť aj ako prvý termín, ale už sa nespoliehajte, že potom budete mať 2 opravné na písomnú či ústnu časť)

Druhý a tretí uvedený termín prebiehajú zároveň s aplikovanou informatikou, preto sú uvedené 2 miestnosti (menšiu využijeme len v prípade veľkého záujmu študentov o termín). V prípade veľkej núdze prichádza do úvahy dodatočný opravný termín (22. alebo 23. 6., dohodneme individuálne).

Prednášky a 2 h praktických cvičení sú spoločné s predmetom "MATEMATIKA (4) – LOGIKA PRE INFORMATIKOV 1-AIN-412".

Materiály

WILL BE UPDATED

prednášky

skriptá doc. Tomana

ukážka písomnej časti skúšky