2-INF-134   Pravdepodobnostné algoritmy

kurz

     pondelok 9:50-11:30, M-X
     štvrtok 16:30-18:00, M-VII

2017/18 - niekoľko slidov


literatúra