2-INF-134   Pravdepodobnostné algoritmy

prednáška-cvicenie

     utorok 13:10-14:50, M- VI
     Štvrtok 13:10-14:50, M-VII

2016/17 - niekoľko slidov


literatúra