Tomas Plachetka

Comenius University > Faculty of Mathematics, Physics and Informatics > Department of Computer Science

Research
Teaching
Publications
Contact

Koordinacia rocnikovych projektov, 2014/2015 Zima, Leto

Ponukane projekty

 • M. Forisek: po osobnej diskusii.
 • J. Kovac: vizualizacie
 • R. Ostertag: po osobnej diskusii. Mnozstvo konkretnych zadani je tu (po kliknuti na link sa treba prihlasit menom/heslo ako do AIS).
 • T. Plachetka: niekolko projektov (vratane timovych), po osobnej diskusii. Tematicke oblasti: databazove systemy, pocitacova grafika, distribuovane vypocty, ...

Schvalene projekty

Povinnosti studenta, priebeh projektu

 • V utorok 7.10. o 17:20 v poslucharni VII bolo uvodne stretnutie venovane organizacii rocnikovych projektov. Koordinaciou projektov bol povereny T. Plachetka (ja)
 • Do 31.10.2014 je student povinny dodat koordinatorovi (cez email) nasledujuce udaje: [meno studenta, meno veduceho, nazov projektu, URL projektu]. Prirodzene, tomuto predchadza formulacia zadania projektu a najdenie veduceho, ktory zadanie schvali a projekt bude viest (toto netreba nechat na poslednu chvilu). Nasledne treba vyrobit web stranku, ktora obsahuje [meno studenta, kontakt (email) na studenta, meno veduceho projektu, kontakt (email) na veduceho projektu, nazov projektu, specifikacia projektu] a poslat URL koordinatorovi. (Web hosting ponuka napriklad st.fmph.uniba.sk.)
 • Nasledne je student povinny s veducim projektu dohodnut casovy harmonogram projektu a definovat, co bude zakladom pre hodnotenie v zimnom a letnom semestri. Dalej projekt riadi veduci projektu.
 • Koncom vyukovej casti zimneho semestra je student povinny spristupnit vsetky hodnotene sucasti projektu (napr. zdrojove kody, dokumentaciu, ...) na svojej web stranke projektu.
 • Koncom vyukovej casti letneho semestra je student povinny spristupnit na svojej web stranke projektu vsetky hodnotene sucasti projektu (napr. zdrojove kody, dokumentaciu, ...).

Zadanie projektu (specifikacia)

Zadanie projektu si student moze bud vybrat z ponuky na tejto web stranke (ktora sa bude priebezne aktualizovat) alebo zvolit si zadanie samostatne. V kazdom pripade, musi najst veduceho projektu, ktory zadanie schvali. Na jednom projekte moze timovo pracovat aj viacej studentov. Zadanie je vhodne volit dostatocne narocne, aby projekt mohol prirodzene pokracovat ako bakalarska praca. Specifikacia je pisomna. Obsahuje strucne a jasne formulovany problem, ktory bude vysledny produkt riesit. Ked pisete specifikaciu temy, piste ju tak, ako keby ste svoj planovany projekt vysvetlovali nechapavemu kolegovi.

Navrh riesenia

 • Formulacia moznych pristupov, strategie riesenia, jednoduchy rozbor a pod.
 • Formulacia pripadnych obmedzeni funkcnosti
 • Casovy plan, ktory rozdeluje pracu do niekolkych etap
 • Plan realizacie kazdej etapy
 • Pripravu materialov pre ladenie a testovanie

Dolezite podmienky

Ak nemate dohodnute inak, vystupom rocnikoveho projektu by mal by samostatny funkcny program, na urovni zdrojoveho kodu. Vysledny projekt musi byt siritelny pod niektorou standardnou open source licenciou. (GPL, BSD a public domain su v poriadku, ine je vhodne konzultovat s koordinatorom.)

Povinnosti veduceho projektu

 • Akceptovat studenta (resp. studentov) a zadanie, ktore student riesi. Zadanie je mozne ponuknut prostrednictvom koordinatora, dodat treba kontakt na seba, nazov temy a strucnu specifikaciu projektu (nazov temy a specifikacia mozu ostat otvorene, ak preferujete sformulovat ich pocas konzultacie so studentom).
 • Informovat koordinatora (email) o prideleni projektu studentovi, dodat treba meno studenta (resp. studentov) a nazov projektu.
 • Riadit priebeh projektu a poskytnut studentovi konzultacie.
 • Koncom vyukovej casti zimneho a letneho semestra poslat koordinatorovi navrh hodnotenia projektu.

Predosle projekty


Updated by Tomas Plachetka, Jun/30/2015