Tomas Plachetka

Comenius University > Faculty of Mathematics, Physics and Informatics > Department of Computer Science

Research
Teaching
Publications
Contact

Koordinacia rocnikovych projektov, 2017/2018 Zima, Leto

Ponukane projekty

Schvalene projekty

Povinnosti studenta, priebeh projektu

 • V utorok 3.10. o 18:10 v poslucharni M.IV je uvodne stretnutie venovane organizacii rocnikovych projektov.
 • Do 27.10. je student povinny dodat koordinatorovi (cez email) nasledujuce udaje: [meno studenta, meno veduceho, nazov projektu, URL projektu]. Prirodzene, tomuto predchadza formulacia zadania projektu a najdenie veduceho, ktory zadanie schvali a projekt bude viest (toto netreba nechat na poslednu chvilu). Nasledne vyrobit web stranku, ktora obsahuje [meno studenta, kontakt (email) na studenta, meno veduceho projektu, kontakt (email) na veduceho projektu, nazov projektu, specifikacia projektu] a poslat URL koordinatorovi. (Web hosting ponuka napriklad studentsky cluster daVinci, http://www.st.fmph.uniba.sk.)
 • Nasledne je student povinny s veducim projektu dohodnut casovy harmonogram projektu a definovat, co bude zakladom pre hodnotenie v zimnom a letnom semestri. Dalej projekt riadi veduci projektu.
 • Koncom vyukovej casti zimneho semestra (do 12.1.2018) je student povinny spristupnit vsetky hodnotene sucasti projektu (napr. zdrojove kody, dokumentaciu, ...) na svojej web stranke projektu.
 • Koncom vyukovej casti letneho semestra je student povinny spristupnit na svojej web stranke projektu vsetky hodnotene sucasti projektu (napr. zdrojove kody, dokumentaciu, ...).

Zadanie projektu (specifikacia)

Zadanie projektu si student moze bud vybrat z ponuky na tejto web stranke (ktora sa bude priebezne aktualizovat) alebo zvolit si zadanie samostatne. V kazdom pripade, musi najst veduceho projektu, ktory zadanie schvali. Na jednom projekte moze timovo pracovat aj viacej studentov. Zadanie ma byt dostatocne narocne a je ziaduce, aby projekt prirodzene pokracoval ako bakalarska praca. Specifikacia je pisomna. Obsahuje strucne a jasne formulovany problem, ktory bude vysledny produkt riesit. Ked pisete specifikaciu temy, piste ju tak, ako keby ste svoj planovany projekt vysvetlovali nechapavemu kolegovi.

Navrh riesenia

 • Formulacia moznych pristupov, strategie riesenia, jednoduchy rozbor a pod.
 • Formulacia pripadnych obmedzeni funkcnosti
 • Casovy plan, ktory rozdeluje pracu do niekolkych etap
 • Plan realizacie kazdej etapy
 • Priprava materialov pre ladenie a testovanie

Dolezite podmienky

Ak nemate dohodnute inak, vystupom rocnikoveho projektu by mal by samostatny funkcny program, na urovni zdrojoveho kodu. Vysledny projekt musi byt siritelny pod niektorou standardnou open source licenciou. (GPL, BSD a public domain su v poriadku, ine je vhodne konzultovat s koordinatorom.)

Povinnosti veduceho projektu

 • Zadat ulohu a akceptovat studenta, ktori ju riesi. Zadanie je mozne ponuknut prostrednictvom koordinatora, dodat treba kontakt na seba, nazov temy a strucnu specifikaciu projektu.
 • Riadit priebeh projektu a poskytnut studentovi konzultacie.
 • Koncom zimneho a letneho semestra poslat koordinatorovi navrh hodnotenia projektu.

Predosle projekty


Updated by Tomas Plachetka, Jun/20/2018