Diskrétna matematika
2020/2021

Výučba v zimnom semestri 2020/2021

Prednášky:
Utorok 9:50, poslucháreň B, prednášajúci: Edita Máčajová

Malé prednášky:
1DAV1: Streda 11:30, M-VIII, prednášajúci: Edita Máčajová
1DAV2: Streda 14:00, M-I, prednášajúci: Tomáš Vinař

Cvičenia:
1DAV1: Streda 14:50, F1-328, cvičiaci: Jozef Rajník
1DAV2: Utorok 13:10, M-III, cvičiaci: Martina Bodišová

Oznamy

18. 12. 2020 Zhrnutie semestra
Na stránke Študijné materiály nájdete zhrnutie tém, ktoré sa počas semestra prebrali spolu s odkazmi do skrípt.

26. 2. 2020
Semestrálna písomka bude v stredu 18. 11. 2020 o 18:10 v posluchárni B.