Úvod do diskrétnych štruktúr
2021/2022

Výučba v zimnom semestri 2021/2022

Prednášky:
Streda 8:10, poslucháreň B, prednášajúci: Martin Škoviera

Cvičenia:
1INF2: Streda 15:40, F1-108, cvičiaci: Adrián Goga
1INF3 + 1BIN: Štvrtok 8:10, M-XII, cvičiaci: Jozef Rajník
1INF1: Štvrtok 11:30, M-XII, cvičiaci: Lukáš Kiss

Oznamy

1. 12. 2021 2. sada DÚ
Na stránke bola zverejnená 2. sada domácich úloh s termínom odovzdania 20. 12. 23:59.

2. 11. 2021 Vzorové riešenia 1. sady DÚ
Na stránke boli zverejnené vzorové riešenia 1. sady domácich úloh. Odporúčam si ich pozrieť teraz pred písomkou, nech viete, ako majú také riešenia vyzerať. Úlohy opravuje každému jeho cvičiaci. Už sme niektoré úlohy aj vrátili naspäť. Ak budete mať k opravám nejaké otázky, tak sa nebojte kontaktovať vášho cvičiaceho.

27. 10. 2021 Semestrálna písomka
Semestrálna písomka sa uskutoční v stredu 3. 11. o 18:10 v posluchárni A. Na písomke budú úlohy z tém, ktoré sa odcvičili do 28. 10. Teda po usporiadané dvojice a karteziánsky súčin vrátane. Relácie na písomke už nebudú. Môžete očakávať úlohy typovo podobné tým, čo sú v sadách úloh na cvičenia. Na riešenie budete mať 1 h 30 min času..