Na výber variantu štátnej skúšky je potrebné zadať meno a heslo, ktoré používate na prihlásenie do počítačov v počítačových učebniach

Meno:   Heslo: