Meno:Klára
Priezvisko:Sládečková
Názov:Plánovanie tunelov v Burrows-Wheelerovej transformácii pomocou celočíselného lineárneho programovania
Vedúci:Andrej Baláž, MSc.
Rok:2022
Kľúčové slová:Burrows-Wheelerová transformácia, blok, tunelovanie, celočíselné lineárne programovanie
Abstrakt:Burrows-Wheelerová transformácia slúži na bezstratovú transformáciu vstupného textu do podoby, ktorá je ďalej schopná kompresie. Reverzibilná technika kompresie zvaná tunelovanie je následne aplikovaná na Burrows-Wheelerovú transformáciu, čo vedie k skomprimovanej Burrows-Wheelerovej transformácii, ktorá je aj naďalej bezstratovo zvratná. Optimálne Tunelovanie je NP-ťažký problém. V našej práci predkladáme novú metódu riešiacu tento problém v polynomiálnom čase, a to použitím celočíselného lineárneho programovania.

Súbory bakalárskej práce:

bakalarska_praca.pdf
BWT-Tunneling-ILP.zip

Súbory prezentácie na obhajobe:

Sladeckova_obhajoba.pdf

Upraviť