Meno:Matúš
Priezvisko:Hedera
Názov:Relačná algebra pre výpočet rekurzívnych dotazov
Vedúci:doc. Dr. Tomáš Plachetka
Rok:2022
Kľúčové slová:relácia, rekurzia, dotaz, iterátor, operátor relačnej algebry
Abstrakt:Rekurzia v relačnej algebre sa v literatúre obvykle prezentuje ako iterácia postupnosti priradení, v ktorých sa zo vstupných relácií počítajú výstupné. V tejto práci rekurziu implementujeme ako algebraický operátor, čo umožňuje štruktúrovať výpočet na úrovni samostatných funkčných jednotiek-operátorov. Množina záznamov výslednej relácie nie je na výstupe dostupná naraz, ale výstupom každého operátora je iterátor postupne vracajúci jednotlivé záznamy výslednej relácie. Náš prístup považujeme za lepší v porovnaní s SQL systémami, v ktorých sa výsledky rekurzie materializujú v pamäti. Náš systém počíta korektný výsledok vzhľadom na well-founded sémantiku aj v prípade dotazov, ktorých výpočet nie je umožnený v existujúcich SQL systémoch.

Súbory bakalárskej práce:
Autor nedal súhlas so zverejnením svojej bakalárskej práce.

Súbory prezentácie na obhajobe:

hedera.pdf

Upraviť