Meno:Adam
Priezvisko:Struharňanský
Názov:Vizualizácia algoritmov pre Wheelerove grafy
Vedúci:Mgr. Adrián Goga
Rok:2022
Kľúčové slová:Wheelerove grafy, vizualizácia, dátové štruktúry
Abstrakt:V práci sa zaoberáme dátovou štruktúrou sufixové pole, Burrows-Wheelerovou transformáciou a tiež Wheelerovými grafmi a aj niektorými ich aplikáciami. V ďalších častiach práce sa zameriame na špecifikáciu a implementáciu programu, určeného na pedagogické a vedecké účely, ktorý bude dané štruktúry vizualizovať. Ako prílohu prikladáme CD so zdrojovými súbormi a spustiteľnou aplikáciou.

Súbory bakalárskej práce:

Vizualizácia algoritmov pre Wheelerove grafy.pdf
Príloha.zip

Súbory prezentácie na obhajobe:

Vizualizácia algoritmov pre Wheelerove grafy.pptm
Struharňanský.pdf
ukazka programu.mp4

Upraviť