Meno:Dominik
Priezvisko:Fronc
Názov:Hodnotenie kvality hesiel prostredníctvom detekcie anomálií
Vedúci:doc. RNDr. Martin Stanek PhD.
Rok:2022
Kľúčové slová:heslo, izolačné lesy, metrika, anomália
Abstrakt:Táto práca skúma možnosť implementácie algoritmu izolačných lesov na hodnotenie kvality hesiel. Izolačné lesy detekujú anomálie v dátach a my sme tento algoritmus aplikovali na detekciu silných hesiel pri modeli natrénovanom na slabých heslách a na detekciu slabých hesiel pri modeli natrénovanom na silných heslách. Následne práca skúma vplyv výberu metrík, vstupných dát a hyperparametrov izolačných lesov na presnosť modelu. V závere práce porovnáva výsledky s používanými nástrojmi na hodnotenie kvality hesla.

Súbory bakalárskej práce:
Autor nedal súhlas so zverejnením svojej bakalárskej práce.

Súbory prezentácie na obhajobe:

obhajoba_Fronc.pdf

Upraviť