Meno:Peter
Priezvisko:Horváth
Názov:Vývoj strategických hier v Unity
Vedúci:RNDr. Andrej Lúčny, PhD.
Rok:2022
Kľúčové slová:počítačová hra, Unity, assety, strategy game
Abstrakt:Táto práca rozoberá povahu a vlastnosti strategických hier a poskytuje náhľad na prístup k dizajnu a vývoju strategickej hry. Jedna z myšlienok prezentovaných v tejto práci je, že videohry sú funkčný softvér, ktorý naviac obsahuje špeciálne aspekty, ako umenie alebo gameplay, a preto ku vývoju videohier by sa malo pristupovať ako ku vývoju softvéru, narozdiel od prístupov ku tvorbe videohier ako ku tvorbe umenia. Ďalej táto práca popisuje niektoré všeobecné princípy vývoja videohier, zaoberá sa prvkami dizajnu a tomu, ako dizajn môže viesť ku konkrétnej implementácií niektorých častí hry, a konkrétne nástroje na implemenentáciu. Konkrétne sa pozeráme na vývoj hier v Unity, takže prostriedky sú viazané na vývoj projektu v prostredí Unity. V neposlednom rade, sme vytvorili návrh dizajnu strategickej videohry a následne sme pomocou Unity implementovali prototyp založený na tomto dizajne.

Súbory bakalárskej práce:

Vývoj Strategických hier v Unity.pdf

Súbory prezentácie na obhajobe:

Vývoj strategických hier v Unity.pdf
Demonstration.mp4

Upraviť