Počítačové siete 1

Prednáša: RNDr. Jaroslav Janáček, PhD., (KI, M-253, janacek@dcs.fmph.uniba.sk)
Rozsah: 2+1
Forma výuky: prednáška (2h), cvičenia (2h obtýždeň)

Rozvrh a slidy z prednášok
Prednášky bývajú v piatok o 14:50 online cez MS Teams - propojte sa k tímu použitím kódu ona35u5 (návod).
Cvičenia budú bývať v piatok 16:30 online v MS Teams - v prvých niekoľkých týždňoch ešte nebudú - termín a prípadné rozdelenie na skupiny bude upresnené neskôr.

Predbežný plán prednášok

 1. Úvod, základné pojmy
 2. Vrstvové modely, OSI, TCP/IP
 3. Fyzická a linková vrstva - Ethernet
 4. Sieťová vrstva TCP/IP
 5. Sieťová a transportná vrstva TCP/IP
 6. Transportná vrstva TCP/IP - TCP, NAT
 7. Aplikačná vrstva - DNS, DHCP
 8. Aplikačná vrstva - DNS, DHCP
 9. Aplikačná vrstva - WWW, mail
 10. Aplikačná vrstva - mail, Linková vrstva - WiFi
 11. Bezpečnosť v sieťach, IPv6
 12. IPv6

Spôsob hodnotenia