UNIX pre administrátorov

Prednáša: RNDr. Jaroslav Janáček, PhD., KI, M-253, janacek@dcs.fmph.uniba.sk
Cvičí: Ing. Dušan Bernát, PhD., KI, M-252
Rozsah: P2,C2
Forma výuky: prednáška a praktické cvičenie pri počítačoch (nebude oboje úplne každý týždeň - informácie budú na tejto stránke)

Predpoklady: dobré používateľské základy UNIXových systémov, pohybovanie sa v adresárovom strome, vytváranie a editácia súborov (vi, joe), programovanie v shelli (sh/bash), príkazy find, grep, cat, cut, ls, awk, ...

Náplň:

Hodnotenie: 2 "písomky" pri počítačoch, 1. za 40 bodov, 2. za 60 bodov, podmienka úspešnosti (známka E) je aspoň 50 bodov celkom.
100-96A
95-84B
83-67C
66-55D
54-50E
49-0FX

Rozvrh a slidy z prednášok [Schedule]
Prednášky bývajú online v piatok o 9:50 v MS Teams, cvičenia bývajú prezenčneonline v utorok o 14:00 v M-217.
V roku 2021/22 budú prednášky prebiehať v slovenskom jazyku.

Prosím, do stredy 22.9.2021 do 8:00 vyplňte formulár ohľadom vašej preferencie na jazyk prednášok - slovenčina alebo angličtina.

Prosím, pridajte sa do tímu v MS Teams použitím kódu 2otmye9. Videonávod na použitie MS Teams nájdete napr. tu.
Please, add yourself to our team in MS Teams using the team code 2otmye9.

20.9.-26.9. prednáška [lecture] (na prednáške sa bude riešiť aj organizačné veci, účasť je preto veľmi užitočná ), úvodné cvičenie: Návod na použitie virt. strojov [introductory lab: Instructions for using virtual machines]
27.9.-3.10. prednáška [lecture], cvičenia: cvičenia, rady k nemu. [lab: exercise]
4.10.-10.10. prednáška [lecture], cvičenie a rady k nemu. [lab: exercise, hints]
11.10.-17.10. prednáška [lecture], cvičenie a rady k nemu [lab: exercise, hints]
18.10.-24.10. prednáška [lecture], cvičenie (aj s extra zadaniami) a rady k nemu [lab: exercise, hints]Cvičenia tento týždeň nebudú
25.10.-31.10. prednáška [lecture], cvičenie (aj s extra zadaniami) a rady k nemu [lab: exercise, hints]
1.11.-7.11. prednáška [lecture], cvičenie [lab: exercise].
8.11.-14.11. 1. písomka (v čase prednášky) [midterm test (at the time of lecture)] cvičenie a rady k nemu [lab: exercise and hints]
15.11.-21.11. prednáška [lecture], cvičenie a rady k nemu [lab: exercise and hints](cvičenie nebude - rektorské voľno - protest)
22.11.-28.11. prednáška (ACL) [lecture], cvičenie a rady k nemu [lab: exercise and hints]
29.11.-5.12. prednáška (firewall) [lecture], cvičenie a rady k nemu [lab: exercise and hints]
6.12.-12.12. prednáška (FUSE, boot loadery) [lecture], cvičenie a rady k nemu [lab: exercise].
13.12.-19.12. prednáška (systemd) [lecture], cvičenie(firewall) a rady [lab: exercise(firewall)].

prednáška (sk),lectures (slides) (en), ACL,firewalling, FUSE, booting
Užitočné linky (useful links)

Termíny na 2. písomku (skúška):

Na skúšku sa treba prihlásiť v AISe. Skúška bude prebiehať online - stretneme sa v Teams. Po praktickej časti skúšky bude nasledovať opravenie, konzultácia a zapísanie známky.