UNIX pre administrátorov

Prednáša: RNDr. Jaroslav Janáček, PhD., KI, M-253, janacek@fmph.uniba.sk
Cvičí: Ing. Dušan Bernát, PhD., KI, M-252
Rozsah: P2,C2
Forma výuky: prednáška a praktické cvičenie pri počítačoch (nebude oboje úplne každý týždeň - informácie budú na tejto stránke)

Predpoklady: dobré používateľské základy UNIXových systémov, pohybovanie sa v adresárovom strome, vytváranie a editácia súborov (vi, joe), programovanie v shelli (sh/bash), príkazy find, grep, cat, cut, ls, awk, ...

Náplň:

Hodnotenie: 2 "písomky" pri počítačoch, 1. za 40 bodov, 2. za 60 bodov, podmienka úspešnosti (známka E) je aspoň 50 bodov celkom.
100-92A
91-84B
83-76C
75-68D
67-60E
59-0FX

Rozvrh a slidy z prednášok [Schedule]
Prednášky bývajú online v utorok o 18:10 v MS Teams, cvičenia bývajú prezenčne v stredu o 14:50 v F1-248.

Prosím, pridajte sa do tímu v MS Teams použitím kódu cgwgo8h. Videonávod na použitie MS Teams nájdete napr. tu.

19.9.-25.9. prednáška [lecture] (na prednáške sa bude riešiť aj organizačné veci, účasť je preto veľmi užitočná ), úvodné cvičenie: Návod na použitie virt. strojov [introductory lab: Instructions for using virtual machines]
26.9.-2.10. prednáška [lecture], cvičenia: cvičenia, rady k nemu. [lab: exercise]
3.10.-9.10. prednáška [lecture], cvičenie a rady k nemu. [lab: exercise, hints]
10.10.-16.10. prednáška [lecture], cvičenie a rady k nemu [lab: exercise, hints]
17.10.-23.10. prednáška [lecture], cvičenie (aj s extra zadaniami) a rady k nemu [lab: exercise, hints]
24.10.-30.10. prednáška [lecture], cvičenie [lab: exercise].
31.10.-6.11. cvičenie a rady k nemu [lab: exercise and hints]
7.11.-13.11. prednáška [lecture], 1. písomka (v čase cvičení) [midterm test (at the time of exercises)]
14.11.-20.11. prednáška [lecture], cvičenie a rady k nemu [lab: exercise and hints]
21.11.-27.11. prednáška (ACL) [lecture], cvičenie a rady k nemu [lab: exercise and hints]
28.11.-4.12. prednáška (firewall) [lecture], cvičenie a rady k nemu [lab: exercise and hints]
5.12.-11.12. prednáška (FUSE, boot loadery) [lecture], cvičenie a rady k nemu [lab: exercise].
12.12.-18.12. prednáška (systemd) [lecture].

prednáška (sk),lectures (slides) (en), ACL,firewalling, FUSE, booting
Užitočné linky (useful links)