Informácie o predmete

prednášky
prof. RNDr. Pavol Ďuriš, CSc.streda 9:00akvárium II.
cvičenia
prof. RNDr. Pavol Ďuriš CSc. utorok 15:40akvárium VII.

Aktuálne informácie

6.12.2016 Aktualizované informácie o hodnotení riešení a prezentácií pridelených úloh nájdete v sekcii Úlohy a prezentácie.

30.11.2016 Aktualizované informácie o hodnotení riešení a prezentácií pridelených úloh nájdete v sekcii Úlohy a prezentácie.

21.11.2016 Aktualizované informácie o hodnotení riešení a prezentácií pridelených úloh nájdete v sekcii Úlohy a prezentácie.

15.11.2016 Aktualizované informácie o hodnotení riešení a prezentácií pridelených úloh nájdete v sekcii Úlohy a prezentácie.

8.11.2016 Aktualizované informácie o hodnotení riešení a prezentácií pridelených úloh nájdete v sekcii Úlohy a prezentácie.

17.10.2016 Aktualizované informácie o hodnotení riešení a prezentácií pridelených úloh nájdete v sekcii Úlohy a prezentácie.

5.10.2016 Informácie o hodnotení riešení a prezentácií pridelených úloh nájdete v sekcii Úlohy a prezentácie.

Podmienky

Počas semestra budú zadané 4 sady úloh. Z každej sady si musíte vybrať jednu úlohu a jej riešenie odovzdať do uvedeného termínu. Naviac musíte na cvičení odprezentovať riešenie jednej úlohy, ktorá Vám bude pridelená.

Za každú úlohu môžete získať najviac 10 bodov, za prezentáciu tiež 10 bodov. Ku skúške sa Vám budú počítať body za 3 najlepšie vyriešené úlohy a body za prezentáciu. (Ak si vyberiete úlohu, ktorá Vám bola pridelená, zníži sa celkový počet získaných bodov o 5.)

Aby ste na skúške získali hodnotenie A (resp. B, C, D, E), musíte na cvičeniach získať aspoň 20 (resp. 16, 12, 8, 4) body. (Aj keď získate menej ako 4 body, môžete sa dostaviť na skúšku - vo výnimočných prípadoch môžete získať hodnotenie E.)

Cvičenia povinné nie sú, čo však neznamená, že prezenčná listina kolovať nebude :)