Zadania úloh

Poznámka k vypracovávaniu riešených úloh:
Riešenie úlohy nemusí obsahovať všetky detaily, ale musí byť dostatočne zrejmé a samozrejme správne. Špeciálne udanie netriviálneho kontrapríkladu bez dôkazu, alebo vynechanie dôležitých krokov dôkazu, budú hodnotené znížením počtu bodov v takej miere, ako dôležitý bol daný krok v dôkaze daného tvrdenia.

Snaha o vygooglenie kompletného riešenia úlohy je považovaná za podvod, i keď ťažko zistiteľný... Toto pravidlo ale nevylučuje využitie internetu alebo kníh počas hľadania riešenia. Pri mnohých netriviálnych úlohách je nutné sa inšpirovať technikami, ktoré sa pri obdobných úlohách využívajú. V prípade, že sa Vaše tvrdenie opiera o nejaké dokázané tvrdenie, uveďte prosím tento zdroj (skriptá, kniha, publikácia a pod).

Ak sa vám niektorá úloha zdá nezrozumiteľne alebo nepresne zadaná, napíšte mi prosím mail, pokúsim sa to napraviť.
Naspäť