Princípy tvorby softvéru 1

Zimný semester 2022/2023


Prednáčajúci: Robert Lukoťka (na hlavnú stránku)
Prednáška: štvrtok 14:50 vo F1-328
Konzultačné hodiny: po dohode mailom
Adresa: lukotka zavinac dcs.fmph.uniba.sk


Stránka ZS 2021
Stránka LS 2021
Stránka LS 2020
Stránka LS 2019
Stránka LS 2018
Stránka LS 2017
Stránka LS 2016

Hodnotenie predmetu:

50% skúška, 50% domáca úlohy
Zadanie projektu
Informácie o skúške

Program a materiály:

Dátum Téma Materiály
22.9. Proces vývoja softvéru
Softvérové kontrakty
Introduction
Software development process, Software contracts
29.9. Configuration management
Configuration management
6.10. Čosi z Pythonu
Príklady z prednášky
13.10. Modelovanie domény
Prezentácia
Príklady
20.10. Princípy designu
Prezentácia
Príklady
3.11. Kvalita softweru
Prezentácia
10.11. Automaticke testovanie, mockovanie
Testovanie v Pythone
unittest unittest.mock
Mockito (mocking framework pre Javu)
Príklady
24.11. Design patterny, code smells, refaktorizácia
Prednáška
1.12. Implementácia a integrácia
Prednáška
7.12. Typovanie, paradigmy, doménovo špecifické jazyky
Prednáška

Staršie videá z predminulého roka:

Odporúčam použiť, ak nemôžete prísť na prednášku, alebo ak vám tempo prednášok vôbec nevyhovuje (idem príliš pomaly). Pre účely prípravy na skúšku odporúcam použiť materály zo sekcie Resources z prezentácií.

Procesy vývoja softvéru, Agile
Git (túto prednášku som pre tento rok dosť upravil)
Čosi z Pythonu
Čosi z Pythonu, Perzistentné datové štruktúry
(Perzistentné datové štruktúry nebudeme preberať) Modelovanie domény
Princípy OO dizajnu
Princípy OO dizajnu 2, druhá časť prednášky
Kvalita SW
Testovanie v Pythone
Typy, Paradigmy, Doménovo špecifické jazyky
Implementácia, integrácia