Prednášky a cvičenia z Teórie Grafov

Kontakt: Edita Máčajová, M 261, "priezvisko"@dcs.fmph.uniba.sk           alebo           "meno"."priezvisko"@gmail.com
www.dcs.fmph.uniba.sk/~macajova

prednášky bývaju v pondelok o 9:50 v posluchárni III
cvičenia bývajú vo stvrtok o 13:10 v posluchárni IV

Elektronické dokumenty:

Domáce úlohy

Úlohy môžete odovzdávať buď na cvičení, prednáške alebo ich možete poslať mailom.

DU 1 (odovzdat najneskôr 17.10.2017 o 23:59) Domáca úloha 1
DU 2 (odovzdať najneskôr v štvrtok 2.11.2017 o 23:59) Domáca úloha 2
DU 3 (odovzdať najneskôr v štvrtok 22.12.2017 o 23:59) Domáca úloha 3

Skúšky