Prednášky a cvičenia z Teórie Grafov

Kontakt: Edita Máčajová, M 261, "priezvisko"@dcs.fmph.uniba.sk           alebo           "meno"."priezvisko"@gmail.com
www.dcs.fmph.uniba.sk/~macajova

prednášky bývaju v pondelok o 10:40 v posluchárni VIII
cvičenia bývajú vo stvrtok o 14:50 v posluchárni XI

Elektronické dokumenty:

Oznamy

Skúšky

Domáce úlohy

Úlohy môžete odovzdávať buď na začiatku cvičeni alebo ich možete poslať mailom.

DU 1 (odovzdat najneskôr na začiatku cvičení 16.10.) Domáca úloha 1
DU 2 (odovzdat najneskôr na začiatku cvičení 13.11.) Domáca úloha 2
DU 3 (odovzdat najneskôr na začiatku cvičení 11.12.) Domáca úloha 3
Získané body si môžete pozrieť tu ( Už aj 2. domáca úloha ).