Prednášky a cvičenia z Teórie Grafov

Kontakt: Edita Máčajová, M 258, "priezvisko"@dcs.fmph.uniba.sk           alebo           "meno"."priezvisko"@gmail.com
www.dcs.fmph.uniba.sk/~macajova

prednášky a cvičenia bývaju v pondelok o 9:50 v posluchárni II


Elektronické dokumenty:

Hodnotenie:

Domáce úlohy:

Úlohy odovzdávajte mailom.