Ročníkové projekty pre 2i
(akademický rok 2011/12)

Podmienky

Vedúci ročníkových projektov

V tomto akademickom roku budú ročníkové projekty pre 2i viesť približne nasledujúci vyučujúci: