Kontakt

Dokumenty

Výuka

Veda

Kontakt a konzultačné hodiny

adresa: Katedra informatiky, FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
miestnosť: M-214
e-mail: stanek@dcs.fmph.uniba.sk
telefón: (+421 2) 60295 101

Konzultačné hodiny: štvrtok 10:00-12:00

Dokumenty

Dokumenty o kryptológii určené viac-menej laikom (vopred ďakujem za ľubovoľné pripomienky k obsahu alebo forme):

  1. Kryptológia (pragmatický pohľad, 19 strán): pdf, verzia 1c, 2014
  2. Kryptológia II (pragmatický pohľad, 22 strán): pdf, verzia 1b, 2013
  3. Kryptológia - základy (náročnejší text, cca. 100 strán): pdf, verzia 1, 2015

Výuka LS 2015/16

Kombinatorická anaýza 1 (Str 11:30-13:00 M-I, Štv 15:40-17:20 M-VIII)

Diplomový seminár 3 (Str 14:00-15:30 M-IV)

Bezpečnosť IT infraštruktúry (Štv 13:10-14:40 M-III)

Veda

Témy: kryptológia, informačná bezpečnosť
Publikácie (UK): Evipub
Iné zdroje: DBLP