Kontakt

Dokumenty

Výuka

Veda

Kontakt a konzultačné hodiny

adresa: Katedra informatiky, FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
miestnosť: M-214
e-mail: stanek@dcs.fmph.uniba.sk
telefón: (+421 2) 60295 101

Konzultačné hodiny: štvrtok 10:00-12:00

Dokumenty

Dokumenty o kryptológii určené viac-menej laikom (vopred ďakujem za ľubovoľné pripomienky k obsahu alebo forme):

 1. Kryptológia (pragmatický pohľad, 19 strán): pdf, verzia 1c, 2014
 2. Kryptológia II (pragmatický pohľad, 22 strán): pdf, verzia 1b, 2013
 3. Kryptológia - základy (náročnejší text, cca. 100 strán): pdf, verzia 1, 2015

Výuka ZS 2016/17

Kryptológia 1 (Str 16:30-18:00 M-III, Štv 12:20-13:50 M-VII)

 1. Úvod - organizácia, úvod
 2. Kryptoanalýza jednoduchých šifier - slidy, príklady kryptoanalýzy: substitučná šifra, Vigenerova šifra
 3. Blokové šifry - slidy 1, slidy 2
 4. Prúdové šifry - slidy
 5. Úvod do kryptografie s verejnými kľúčmi - slidy
 6. RSA (schéma, korektnosť a implementácia) - slidy
 7. Bezpečnosť RSA - slidy
 8. Kvadratické zvyšky, odmocniny a Rabinov systém - slidy
 9. Diskrétny logaritmus a súvisiace schémy - pdf

Domáce úlohy (študenti):

 1. Nájdite otvorený text pre daný šifrový text. Šifrové texty boli vytvorené nasledujúcim Pythonovským skriptom: hw1gen.py. Otvorené texty sú v angličtine (beletria). Riešenia pošlite e-mailom s predmetom správy "Kryptológia 1 - domáca úloha 1" obsahujucim: (1) otvoreny text, (2) stručný popis riešenia a (3) zdrojový kód použitý pri kryptoanalýze.
  Šifrové texty zip
  Termín: polnoc 19.10.2016
 2. Pre zadanú funkciu f:{0,1}^120 -> {0,1}^60 a daný obraz y nájdite vzor x taký, že f(x)=y. Funkcia je daná postupnosťou operácií. Spolu s obrazom y sú zadané v súbore dataXX.txt. Program s príkladom vyhodnotenie funkcie (ktorý definuje význam jednotlivých operácií) je hw2eval.py. Riešenia pošlite e-mailom s predmetom správy "Kryptológia 1 - domáca úloha 2" obsahujucim: (1) nájdený vstup x reprezentovaný ako prvok z množiny {0,1}^160, (2) stručný popis riešenia a (3) zdrojový kód použitý pri riešení.
  Vstupné súbory: zip
  Termín: polnoc 2.11.2016

Veda

Témy: kryptológia, informačná bezpečnosť
Publikácie (UK): Evipub
Iné zdroje: DBLP