Kontakt

Dokumenty

Výuka

Veda

Kontakt a konzultačné hodiny

adresa: Katedra informatiky, FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
miestnosť: M-214
e-mail: stanek@dcs.fmph.uniba.sk
telefón: (+421 2) 60295 101

Konzultačné hodiny: štvrtok 10:00-12:00

Dokumenty

Dokumenty o kryptológii určené viac-menej laikom (vopred ďakujem za ľubovoľné pripomienky k obsahu alebo forme):

  1. Kryptológia (pragmatický pohľad, 19 strán): pdf, verzia 1c, 2014
  2. Kryptológia II (pragmatický pohľad, 22 strán): pdf, verzia 1b, 2013
  3. Kryptológia - základy (náročnejší text, cca. 100 strán): pdf, verzia 1, 2015

Výuka ZS 2016/17

Kryptológia 1 (Str 16:30-18:00 M-III, Štv 12:20-13:50 M-VII)

  1. Úvod - organizácia, úvod
  2. Kryptoanalýza jednoduchých šifier - slidy, príklady kryptoanalýzy: substitučná šifra, Vigenerova šifra

Domáce úlohy (študenti):

  1. Nájdite otvorený text pre daný šifrový text. Šifrové texty boli vytvorené nasledujúcim Pythonovským skriptom: hw1gen.py. Otvorené texty sú v angličtine (beletria). Riešenia pošlite e-mailom s predmetom správy "Kryptológia 1 - domáca úloha 1" obsahujucim: (1) otvoreny text, (2) stručný popis riešenia a (3) zdrojový kód použitý pri kryptoanalýze.
    Šifrové texty zip
    Termín: polnoc 19.10.2016

Veda

Témy: kryptológia, informačná bezpečnosť
Publikácie (UK): Evipub
Iné zdroje: DBLP