Meno:Matúš
Priezvisko:Hluch
Názov:Detekcia vzorov správania procesu v postupnosti adries
Vedúci:Ing. Dušan Bernát, PhD.
Rok:2022
Kľúčové slová:operačná pamäť, prístupy do pamäte, prístupové vzory, graf
Abstrakt:V našej práci sa venujeme prístupom procesov do operačnej pamäte. V postupnosti pristupovaných adries hľadáme vzory a skúmame ďalšie vlastnosti prístupov programov do pamäte. Špecifikom našej práce je vyjadrenie postupnosti pristupovaných adries grafovou reprezentáciou a skúmanie jej vlastností. V práci vytvárame viacero nástrojov a vizualizácií, ktoré umožňujú analyzovať niektoré vlastnosti či už spomínanej grafovej reprezentácie alebo postupnosti adries, a tak odhaliť aj niektoré vlastnosti analyzovaných programov.

Súbory bakalárskej práce:

Hluch-main-bp.pdf
Hluch-priloha-bp.zip

Súbory prezentácie na obhajobe:

Hluch-obhajoba-bp.pdf

Upraviť