Meno:Bohdan
Priezvisko:Jóža
Názov:Incorrect and correct triangulations
Vedúci:doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD.
Rok:2022
Kľúčové slová:triangulácia jednoduchého polygónu, algoritmické stratégie, kinestet-ické myslenie, vizualizácia algoritmov
Abstrakt:Ako rozdeliť jednoduchý mnohouholník na trojuholníky? Ako nájsť diagonálu mno-houholníka? Prvé pokusy odpovedať na tieto otázky vedú k nesprávnym algoritmom. V tejto práci vysvetľujeme nesprávne a správne algoritmy triangulácie podľa metodológie Forišek-Steinová, aby sa dali ľahko pochopiť a ukazujeme ich prípadné nedostatky. Navyše implementujeme jednoduché prostredie, ktoré ukazuje tieto algoritmy v akcii. Dá sa použiť na vizualizáciu ďalších algoritmov výpočtovej geometrie na mnohouhol-níkoch v rovine alebo rozšíriť na vizualizáciu ďalších typov algoritmov.

Súbory bakalárskej práce:

appendixA.zip
BohdanJozaCorrected.pdf

Súbory prezentácie na obhajobe:

joza_obhajoba.pdf

Upraviť