Meno:Júlia
Priezvisko:Froncová
Názov:Konštrukcia snarkov pomocou superpozície
Vedúci:doc. RNDr. Edita Máčajová, PhD.
Rok:2022
Kľúčové slová:snark, superpozícia, dvojitá superpozícia
Abstrakt:Snarky sú netriviálne kubické grafy, ktoré nie sú hranovo 3-zafarbiteľné. Táto práca nadväzuje na výskum novoobjavenej metódy konštrukcie snarkov – dvojitej superpozície. V práci hľadáme grafy s párnou kružnicou s istou vlastnosťou, na základe ktorej vieme povedať, že po aplikovaní dvojitej superpozície správnym spôsobom na daný graf vznikne snark. Overíme prítomnosť žiadanej kružnice v známych nekonečných triedach snarkov, Blanušových a Isaacsovych. Zároveň na základe výsledkov programu overujúceho prítomnosť danej kružnice v grafe vyslovíme hypotézu, že kružnica s danou vlastnosťou je prítomná v každom snarku. Dokážeme, že najmenší protipríklad pre hypotézu nemôže obsahovať malé rezy, ani malé cykly. Zároveň pravdivosť hypotézy podporíme výsledkami programu spustenom na všetkých netriviálnych snarkoch do 36 vrcholov (vrátane).

Súbory diplomovej práce:

froncova diplomova praca.pdf
programove_zdroje_final.zip

Súbory prezentácie na obhajobe:

obhajoby_froncova_final.pdf

Upraviť