Meno:Jaroslava
Priezvisko:Kokavcová
Názov:Firewall pre pracovnú stanicu s OS Linux
Vedúci:RNDr. Jaroslav Janáček, PhD.
Rok:2022
Kľúčové slová:aplikačný firewall, Linux, bezpečnosť počítačových sietí
Abstrakt:Bežné firewally fungujú na transportnej vrstve, a teda umožňujú filtrovať komunikáciu na základe IP adries, portov, protokolu a podobne. To nám však v niektorých prípadoch nemusí stačiť. Môže byť užitočné vedieť identifikovať aplikáciu, ktorá paket odoslala, a túto informáciu využiť pri vytváraní firewallových pravidiel. V tejto práci sme preskúmali možnosti aplikačného firewallu pre pracovné stanice s OS Linux. Navrhli sme vlastné riešenie takéhoto firewallu, ktorý sme implementovali a otestovali. Výsledky sme porovnali s podobným riešením.

Súbory diplomovej práce:

main.pdf
firewall.zip

Súbory prezentácie na obhajobe:

obhajoba.zip

Upraviť