Operačné systémy a počítačové siete

Prednáša: RNDr. Jaroslav Janáček, PhD., M-253, janacek@dcs.fmph.uniba.sk
Cvičí (len DAV): Mgr. Marek Šuppa
Forma výučby: 2h prednášky, v utorok 11:30 v B, 2h cvičenia (len DAV) v pondelok 16:30 v H6
Hodnotenie:
DAV: 50% cvičenia, 50% test z tém z prednášok
MAT: 50% aktívna účasť na prednáškach, 50% test
Stupnica:
zn.b
A90
B80
C70
D60
E50
FX0
dátumobsah prednáškymateriály
22.9.Úvod, základné časti počítačaslidy
29.9.Pamäte, práca procesoraslidy
Realizácia vstupno-výstupných operácií, prerušenia, DMAslidy
Procesyslidy
Plánovače procesov, správa pamäteslidy
Súborové systémy, bootovanieslidy
Základné pojmy z počítačových sietíslidy
Referenčný model ISO OSI, TCP/IPslidy
Fyzická a linková vtstva - Ethernet, Sieťová vrstva TCP/IPslidy
Transportná vrstva TCP/IP, aplikačná vrstva - DNSslidy
Pošta a WWWslidy
Vybrané témy, testslidy