Operačné systémy a počítačové siete

Prednáša: RNDr. Jaroslav Janáček, PhD., M-253, janacek@fmph.uniba.sk
Cvičí (len DAV+BIN): Mgr. Marek Šuppa
Forma výučby: 2h prednášky, vo štvrtok 11:30 v M-I, 2h cvičenia (len DAV+BIN) v utorok 16:30 v H6F2-295
Hodnotenie:
DAV: 50% cvičenia, 50% test z tém z prednášok
MAT: 50% aktívna účasť na prednáškach, 50% test
Stupnica:
zn.b
A92
B84
C76
D68
E60
FX0

dátumobsah prednáškymateriály
21.9.Úvod, základné časti počítačaslidy
28.9.Pamäte, práca procesoraslidy
5.10.Realizácia vstupno-výstupných operácií, prerušenia, DMAslidy
12.10.Procesyslidy
19.10.Plánovače procesov, správa pamäteslidy
26.10.Správa pamäteslidy
2.11.Súborové systémy, bootovanieslidy
9.11.Základné pojmy z počítačových sietíslidy
16.11.Referenčný model ISO OSI, TCP/IPslidy
23.11.Fyzická a linková vtstva - Ethernet, Sieťová vrstva TCP/IPslidy
30.11.Transportná vrstva TCP/IP, aplikačná vrstva - DNSslidy
7.12.Pošta a WWWslidy
14.12.Vybrané témy, testslidy