ANALYTICKÁ A ENUMERATÍVNA KOMBINATORIKA

Letný semester 2019/2020


Časy prednášok:

Pondelok, 16:30 – 18:00, miestnosť M-IX.

Utorok, 16:30 – 18:00, miestnosť M-IX (tento termín sa ešte môže zmeniť).

V čase uzatvorenia univerzity kvôli COVID-19 prebieha prednáška dištančnou formou. Nižšie na tejto stránke budú priebežne zverejňované materiály na samoštúdium; podrobnejšie pokyny budú zapísaným študentom poskytované mailom.

Kontakt:

Peter Kostolányi

e-mail: kostolanyi zavináč fmph a tak ďalej

miestnosť: M-227

Študijné materiály:

Témy a materiály na samoštúdium v čase uzatvorenia univerzity:

Zvyšok symbolickej metódy

Analytické vlastnosti vytvárajúcich funkcií

Hankelova integrálna reprezentácia funkcie 1/Γ(z)

Úvod do metódy analýzy singularít (1. časť)

Úvod do metódy analýzy singularít (2. časť)

Jednoduché aplikácie metódy analýzy singularít

Vytvárajúce funkcie s viacerými dominantnými singularitami

Koeficienty racionálnych, meromorfných a algebraických funkcií

Vytvárajúce funkcie viacerých premenných

Odkazy na prípadné ďalšie štúdium

Domáce úlohy:

Všetky sady domácich úloh majú spoločný termín odovzdania: 10. júna 2020 pre riadny termín, 20. júna 2020 pre prvý opravný termín a 30. júna 2020 pre druhý opravný termín. Je však odporúčané riešiť ich priebežne.

Prednášky zo začiatku semestra:

Prednáška č. 1: Úvod (17. februára 2020)

Prednáška č. 2: Formálne mocninové rady I (18. februára 2020)

Prednáška č. 3: Formálne mocninové rady II (24. februára 2020)

Prednáška č. 4: Formálne mocninové rady III (25. februára 2020)

Prednáška č. 5: Neoznačené kombinatorické objekty a obyčajné vytvárajúce funkcie I (2. marca 2020)