NEŠTRUKTÚROVANÉ ROZPRAVY O ŠTRUKTÚRACH:

Kapitoly z matematiky pre informatikov (1)

Zimný semester 2022/2023


Časy prednášok:

Utorok, 14:00 – 15:30, miestnosť M-213

Streda, 14:50 – 16:20, miestnosť M-213

Kontakt:

Peter Kostolányi

e-mail: kostolanyi zavináč fmph a tak ďalej

miestnosť: M-227

Skriptá:

Počas semestra bude postupne pribúdať predbežná verzia skrípt k predmetu. Tieto skriptá nemajú byť vernou kópiou prednášok – pôjde o technickejšie spracovanie rovnakého materiálu. Ambíciou je predovšetkým poskytnúť „dokumentáciu” k zrejmým formálnym detailom vynechaným na prednáške a takisto aj zbierku odkazov na súvisiacu literatúru.

Keďže je predbežná, môže momentálne zverejnená verzia skrípt obsahovať väčšie množstvo chýb. Každé upozornenie na ne je vítané.

Domáce úlohy:

V priebehu semestra budú zverejnené dve sady domácich úloh. Na zisk pozitívneho hodnotenia je nutné najneskôr do skúšky správne vyriešiť aspoň 6 úloh z každej sady.

Každú nájdenú podstatnejšiu chybu v najnovšej verzii skrípt možno uznať namiesto jednej úlohy (rovnako pre niekoľko drobných chýb alebo preklepov).

Sylaby prednášok:

Prednáška č. 1 (20. septembra 2022)

Prednáška č. 2 (21. septembra 2022)

Prednáška č. 3 (27. septembra 2022)

Prednáška č. 4 (28. septembra 2022)

Prednáška č. 5 (4. októbra 2022)

Prednáška č. 6 (5. októbra 2022)

Prednáška č. 7 (11. októbra 2022)

Prednáška č. 8 (12. októbra 2022)

Prednáška č. 9 (18. októbra 2022)

Prednáška č. 10 (19. októbra 2022)

Prednáška č. 11 (25. októbra 2022)

Prednáška č. 12 (26. októbra 2022)

Prednáška č. 13 (2. novembra 2022)

Prednáška č. 14 (8. novembra 2022)

Prednáška č. 15 (9. novembra 2022)

Prednáška č. 16 (15. novembra 2022)

Prednáška č. 17 (16. novembra 2022)

Prednáška č. 18 (22. novembra 2022)

Prednáška č. 19 (23. novembra 2022)

Prednáška č. 20 (29. novembra 2022)

Prednáška č. 21 (30. novembra 2022)

Prednáška č. 22 (6. decembra 2022)

Prednáška č. 23 (7. decembra 2022)

Prednáška č. 24 (13. decembra 2022)

Prednáška č. 25 (14. decembra 2022)