NEŠTRUKTÚROVANÉ ROZPRAVY O ŠTRUKTÚRACH:

Kapitoly z matematiky pre informatikov (1)

Zimný semester 2020/2021


Časy prednášok:

Pondelok, 14:00 – 15:30, miestnosť M-XII

Streda, 16:30 – 18:00, miestnosť M-X

Od 5. októbra výučba na univerzite opäť prechádza do online režimu.

Kontakt:

Peter Kostolányi

e-mail: kostolanyi zavináč fmph a tak ďalej

miestnosť: M-227

Skriptá:

Počas semestra budú postupne pribúdať kapitoly predbežnej verzie skrípt k predmetu. Tieto skriptá nemajú byť vernou kópiou prednášok – pôjde o technickejšie spracovanie rovnakého materiálu. Ambíciou je predovšetkým poskytnúť „dokumentáciu” k zrejmým (avšak často nepríjemným) formálnym detailom vynechaným na prednáške a takisto aj zbierku odkazov na súvisiacu literatúru.

Keďže je predbežná, môže momentálne zverejnená verzia skrípt obsahovať väčšie množstvo chýb. Každé upozornenie na ne je vítané.

Domáce úlohy:

V priebehu semestra budú zverejnené dve sady domácich úloh. Na zisk pozitívneho hodnotenia je nutné správne vyriešiť celkom aspoň 10 úloh. V prípade nesprávnych alebo neúplných riešení je možné každú úlohu odovzdať aj opakovane. Termín odovzdania úloh je ohraničený iba posledným termínom skúšky, je však odporúčané riešiť ich priebežne a na každý opravný pokus treba počítať aspoň jeden týždeň.

Každú nájdenú podstatnejšiu chybu v najnovšej verzii skrípt možno uznať namiesto jednej úlohy (rovnako pre niekoľko drobných chýb alebo preklepov).

Sylaby prednášok:

Prednáška č. 1 (21. septembra 2020)

Prednáška č. 2 (23. septembra 2020)

Prednáška č. 3 (28. septembra 2020)

Prednáška č. 4 (30. septembra 2020)

Prednáška č. 5 (5. októbra 2020)

Prednáška č. 6 (7. októbra 2020)

Prednáška č. 7 (12. októbra 2020)

Prednáška č. 8 (14. októbra 2020)

Prednáška č. 9 (19. októbra 2020)

Prednáška č. 10 (21. októbra 2020)

Prednáška č. 11 (26. októbra 2020)

Prednáška č. 12 (28. októbra 2020)

Prednáška č. 13 (2. novembra 2020)

Prednáška č. 14 (4. novembra 2020)

Prednáška č. 15 (9. novembra 2020)

Prednáška č. 16 (11. novembra 2020)

Prednáška č. 17 (16. novembra 2020)

Prednáška č. 18 (18. novembra 2020)

Prednáška č. 19 (23. novembra 2020)

Prednáška č. 20 (25. novembra 2020)

Prednáška č. 21 (30. novembra 2020)

Prednáška č. 22 (2. decembra 2020)

Prednáška č. 23 (7. decembra 2020)

Prednáška č. 24 (9. decembra 2020)

Prednáška č. 25 (14. decembra 2020)

Prednáška č. 26 (16. decembra 2020)