NEŠTRUKTÚROVANÉ ROZPRAVY O ŠTRUKTÚRACH:

Kapitoly z matematiky pre informatikov (2)

Letný semester 2020/2021


Rozvrh:

Videá prednášok a materiály k prednáškam budú postupne zverejňované v MS Teams (tím FMFI-Neštruktúry2-2-INF-276-2020/21, študijné materiály v kanáli General).

Kontakt:

Peter Kostolányi

e-mail: kostolanyi zavináč fmph a tak ďalej

miestnosť: M-227

Minulý semester:

Sylaby prednášok:

Prednáška č. 1 (15. februára 2021)

Prednáška č. 2 (16. februára 2021)

Prednáška č. 3 (22. februára 2021)

Prednáška č. 4 (23. februára 2021)

Prednáška č. 5 (1. marca 2021)

Prednáška č. 6 (2. marca 2021)

Prednáška č. 7 (8. marca 2021)

Prednáška č. 8 (9. marca 2021)

Prednáška č. 9 (15. marca 2021)

Prednáška č. 10 (16. marca 2021)

Prednáška č. 11 (22. marca 2021)

Prednáška č. 12 (23. marca 2021)

Prednáška č. 13 (29. marca 2021)

Prednáška č. 14 (30. marca 2021)

Prednáška č. 16 (6. apríla 2021)

Prednáška č. 17 (12. apríla 2021)

Prednáška č. 18 (13. apríla 2021)

Prednáška č. 19 (19. apríla 2021)

Prednáška č. 20 (20. apríla 2021)

Prednáška č. 21 (26. apríla 2021)

Prednáška č. 22 (27. apríla 2021)

Prednáška č. 23 (3. mája 2021)

Prednáška č. 24 (4. mája 2021)

Prednáška č. 25 (10. mája 2021)

Prednáška č. 26 (11. mája 2021)

Odporúčaná literatúra k jednotlivým témam:

Základy teórie metrických priestorov:

Banachova veta o pevnom bode:

Univerzálna algebra:

Súvis prezentácií monoidov s prepisovacími systémami:

Základy algebraickej teórie jazykov:

Štrukturálna teória pologrúp:

Pseudovariety konečných pologrúp:

Algebraická teória a variety formálnych jazykov: